Kvalitetspolicy
Kvalitetspolicy - Geggus Entremattor AB är marknadsledande inom premiumsegmentet för entrésystem. Vi har genom vårt samarbete med ledande leverantörer inom dessa områden en bred produktportfölj att erbjuda. Vår grundidé är att ta fram hållbara lösningar med hög kvalité. Denna kvalitetspolicy uttrycker Geggus Entremattor AB:s grundläggande värderingar och utgör basen för Geggus Entremattor AB:s kvalitetsledningssystem. Geggus Entremattor AB:s skall: Alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör. Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning. Utveckla våra medarbetares kompetens kontinuerligt genom utbildning och därmed få kompetent och engagerad personal som känner ansvar för sina arbetsuppgifter. Leverera våra produkter enligt fastställda kontrollinstruktioner baserade på våra kunders krav. Fastställa metoder för att utvärdera om våra kunder är nöjda. Hantera avvikelser och reklamationer snabbt och effektivt i vår rapportvakt. Arbeta förebyggande med riskanalyser för att undvika brister och reklamationer. Vara tydligt med kravspecifikationer till våra leverantörer och kontinuerligt utvärdera om kraven uppfylls. Vi åtar oss se till att tillämpliga krav som lagar, förordningar och föreskrifter följs. Inneha fullgod ansvarsförsäkring